Ovom prilikom obavještavamo sve komitente, saradnike kao i širu javnost da je Autoservis SPARK dobio certifikat Ovlaštenog servisera za FIAMM akumulatore.

FIAMM Group

Danas FIAMM je prisutan u 60 zemalja i ostvaruje oko 70 posto svojih prihoda u inozemstvu. Da bi se u približili  zahtjevima svojih klijenata, FIAMM ima 14 proizvodnih objekata u strateškim tržištima Italije, Švicarske, Francuske, SAD-a, Češke, Brazila i Kine.

logo-footer